Ukolébavka pro Myšáky

Spinkej Myšáčku spi,
zavři očička svý,
dvě hvězdy ve vesmíru…

Ať tu září sto let,
máš život sladký jak med,
ať v srdci nosíš víru…..

Že pro všechno co máš rád,
za to stojí se prát,
a láska všechny rány zhojí.
Denně modliteb pár,
za tu čest za ten dar,
pravdu hájit v boji.

Spinkej Myšáčku spi,
zavři očička svý,
dvě hluboké tůně…..

Zalévej moudrosti květ,
pomůžeš vyléčit svět,
který strachem stůně….

Ať každé rozcestí
je zkratkou ke štěstí,
i když se cesty kroutí.
Denně modliteb pár,
za ten nádherný dar,
dojít poučení z pouti.