Krása

Včera jsem zahlédl oživlou Krásu,
zdobenou závojem havraních vlasů,
zaslechl ozvěnu andělských hlasů,
ze včera na dnes jsem nemohl spát.…

Včera se událo co se tak stává,
když Osud s člověkem svoje hry hrává,
naději na nový začátek dává,
naději, že by snad mohlo se stát....

Co bylo včera už neplatí dnes,
z oblačných výšin k zemi jsem kles,
když soukolí srdce rozleptá rez,
oživlou Krásu není kam zvát....